عرفان ایرانی

عرفان ایرانی

| مفاخر آپادانا

درخشش عرفان ایرانی هنرجوی دوره پیشرفته بازیگر ...

کریم رنجبر

کریم رنجبر

| مفاخر آپادانا

درخشش کریم رنجبر مقدم هنرجوی دوره پیشرفته باز ...

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

| مفاخر آپادانا

مسعود فرهادیان هنرجوی ساعی و موفق آموزشگاه سی ...

علی آشمند

علی آشمند

| مفاخر آپادانا

علی آشمند فراگیر مستعد و موفق دوره ی بازیگری ...

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

| مفاخر آپادانا

درخشش سحر نظامدوست بازیگر سینما و تلوزیون در ...

پریسا حسینی

پریسا حسینی

| مفاخر آپادانا

افتخار آفرینی پریسا حسینی فراگیر دوره بازیگری ...

علی صدایی

علی صدایی

| مفاخر آپادانا

درخششی یکی دیگر از فراگیران آموزشگاه آزاد سین ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

اکران نمایش این خیمه نیست به نویسندگی و کارگر ...

حمیرا مهدوی

حمیرا مهدوی

| مفاخر آپادانا

افتخاری دیگر برای آپادانا جايزه بهترين فيل ...

سارا کشمیری

سارا کشمیری

| مفاخر آپادانا

 اثر برتر راه يافته به جشنواره نمایشنامه ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

همه به تو می بالیم و افتخار می کنیم  . ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

سارا شاهرودیان هنرمند موفق بازیگری سینما و تا ...

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| مفاخر آپادانا

افتخاری دیگر برای آپادانا سارا شاهرودیان دانش ...