دکتر شیلا قاسمی

دکتر شیلا قاسمی

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
چاپ مقاله علمی تخصصی سرکار خانم دکتر شیلا قاسمی فراگیر دوره فیلمنامه نویسی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا در نشریه علمی تخصصی ایمپلنت شماره دهم اسفند و فروردین 1396 افتخاری دیگر برای آپادانا.