کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
کلاس مقدماتی بازیگری سینما چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹  براساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ در محل کاروانسرای طرق برگزار گردید.