کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
شنبه سوم آبانماه ۱۳۹۹ کلاس بازیگری در محل آموزشگاه سینمایی آپادانا بر اساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ  برگزار گردید.