کلاس بازیگری سینمادر آپادانا

کلاس بازیگری سینمادر آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
دوشنبه هشتم دیماه 1399 کلاس پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا توسط استاد سحر نظامدوست بازیگر سینما و تلوزیون بصورت آنلاین و بر اساس مفاد کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید. در این کلاس ابتداعا فیلم در مسیر تند باد ساخته ی تحسین برانگیز مسعود جعفری جوزانی نقد و بررسی گردید.سپس تمرینات مربوط به بخش بیان که توسط هنرجویان انجام شده بود بررسی و تحلیل گردید. در ادامه تکنیک خوانش متن و فیلمنامه توسط استاد کلاس به هنرجویان آموزش داده شد و تمریناتی برای انجام و ارائه در کلاس معین شد. برای جلسه آتی نیز نقد و بررسی فیلم رزم ناو پوتمکین از ساختههای کارگردان شهیر روس آیزنشتاین مقرر گردید.