کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ کلاس بازیگری پیشرفته در آموزشگاه سینمایی آپادانا یبصورت آنلاین با استاد سحر نظامدوست برگزار گردید. در این کلاس که با نقد و بررسی فیلم لینکلن آغاز گردبد مباحث مربوط به بیان با تحلیل و بررسی تمرینات هنرجویان دنبال شد. تمرینات جدیدی برای جلسه بعد ارائه گردید و فیلم پدرخوانده یک برای نقد و بررسی در جلسه آتی معین گردید.