نمایش این خیمه نیست

نمایش این خیمه نیست

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
اکران نمایش این خیمه نیست به نویسندگی و کارگردانی سارا شاهرودیان فراگیران ممتاز آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا و کارگردان فارغ التحصیل دانشگاه تهران  یکشنبه  29/بهمن ماه 1396 ساعت 12/30 در محل دانشکده نمایش و موسیقی دانشگاه تهران. شما مخطب عزیز را به این نمایش فاخر دعوت می نماییم.ورود از درب 16 آذر برای عموم آزاد است.