کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ کلاس مقدماتی بازیگری سینما در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا تحت عنوان سورنا با حضور مربیان محترم دوره آقای اسماعیل قاسمی و خانم فاطمه رحیم زاده بر اساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید.