درخششی دیگر ازهنرجویان آپادانا نمایش شاد وموزیکال علیمردان خان

درخششی دیگر ازهنرجویان آپادانا نمایش شاد وموزیکال علیمردان خان

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
درخششی دیگر برای فراگیران آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا .علی صدایی در نمایش شاد و موزیکال علیمردان خان.تماشای این نمایش را به همه توصیه می کنیم.