کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
جمعه۲۸ خرداد ۱۴۰۰ کلاس بازیگری مقدماتی در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور مربیان دوره ناهید خدادادی و فاطمه رحیم زاده بر اساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید.