بازیگری پیشرفته آپادانا

بازیگری پیشرفته آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰ کارگاه پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا بر اساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ از ساعت ۱۰لغایت ۱۳ برگزار گردید.