کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

کلاس مقدماتی بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰ سومین جلسه کلاس مقدماتی بازیگری سینما موسوم به سوفیا در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور مربیان محترم دوره ،ناهید خدادادی و اسماعیل قاسمی بر اساس متد اختصاصی آپادانا ،کتاب بازیگری و دیگر هیچ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ برگزار گردید.