متد جدید بازیگری

متد جدید بازیگری

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
به بهانه چاپ پنجم کتاب بازیگری و دیگر هیچ ،منبع متد اختصاصی آپادانا که بر اساس جدیدترین روش های آموزش بازیگری با هدایت به سبک ها و شیوه های سابق تهیه و تدوین گردیده است. گفتگویی با نویسنده ی کتاب اسرافیل شیرازی انجام شده که بزودی در پایگاه های خبری انتشار می یابد.