دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
سه شنبه پنجم بهمن ۱۴۰۰ نهمین جلسه دوره دوم تربیت مربی با حضور استاد محترم دوره آقای اسرافیل شیرازی جهت تدریس متد اختصاصی آپادانا کتاب بازیگری و دیگر هیچ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ برگزار شد.