موفقیت یک آپادانایی دیگر

موفقیت یک آپادانایی دیگر

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
افتخار آفرینی پریسا حسینی فراگیر دوره بازیگری آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا افتخاری بزرگ برای استان و آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا کسب رتبه دوم نمایش کشوری توسط پریسا حسینی فراگیر دوره بازیگری آموزشگاه سینمایی آپادانا درسی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری  سال 97 . اسرافیل شیرازی ، مدیریت آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا کسب این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ایشان توفیقات روز افزون و علو درجات را آرزو مبی نمایند.