اطلاعات دوره

استاد دوره : علیرضا فردوسی
هزینه دوره : 5,000,000 ریال
شروع دوره : سه شنبه، 31 تیر 1399

توضیحات دوره

دوره ی گوینده گی و اجرا در آپادانا

کلمات کلیدی

,