اطلاعات دوره

استاد دوره : اسرافیل شیرازی
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره : یکشنبه، 15 فروردین 1400

توضیحات دوره

دوره آموزش از راه دور فیلمنامه نویسی در آموزشگاه سینمایی آپادانا 30 ساعت می باشد که در ده جلسه در فضای مجازی بصورت منظم هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19 لغایت22 برگزار می گردد. استاد دوره اسرافیل شیرازی می باشد شهریه دوره فیلمنامه نویسی 1000000 تومان می باشد. هرگونه اعظائ گواهینامه به هنرجویان منوط به اخذ حد و نصاب های لازم در ارزیابی های کلاسی و پایان دوره می باشد.پنج جلسه تاخیر و یا سه جلسه غیبت موجب محرومیت فراگیراز ارزیابی های پایان دوره می گردد.

کلمات کلیدی

,