اطلاعات دوره

استاد دوره : زینب حمامی مقدم
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره آموزش بازیگری 7 تا 11 سال در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت 16 لغایت 19 برگزار می گردد.این دوره در 10 جلسه 3 ساعته و مجموعا 30 ساعت ارائه می گردد..شهریه ی کلاس 900000 تومان می باشد که با احتساب هزینه ی کتاب مجموعا 1000000 تومان از هنرآموز دریافت می گردد.. پنج جلسه تاخیر و یا یک جلسه غیبت موجب حذف هنرجو از دوره و محرومیت وی از ارزیابیهای پایان دوره می گردد. گواهینامه بازیگری آپادانا صرفا به افرادی که دوره پیشرفته بازیگری را بر اساس ارزیابی های موسسه و اساتید محترم با موفقیت سپری کنند اعطا می گردد. سایر شرائط در فرم ثبت نام قید گردیده است.

کلمات کلیدی

,