اطلاعات دوره

استاد دوره : اسرافیل شیرازی
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

انتخاب و پذیرش هنرجو در این کلاس بر اساس ارزیابی های آموزشگاه از افراد علاقه مند و مستعد به فراگیری هنر بازیگری سینما می باشد. چنانچه با تشخیص آموزشگاه فردی دارای استعداد ویژه و فوق العاده در زمینه های فوق باشد بعنوان فرد واجد شرایط میتواند تنها با پرداخت مبلغ پانصدهزار تومان از معافیت پرداخت یک ملیون و سیصد هزارتومانی شهریه ی مصوب دوره برخوردار گردد. هدف از برگزاری این کلاس ،حمایت آموزشگاه از استعدادهای ناب و برتر رشته ی سینما می باشد. ظرفیت دوره محدود و در سال تنها دو بار برگزار می گردد.

کلمات کلیدی

,