اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 40,000,000 ریال
شروع دوره : پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400

توضیحات دوره

دوره پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا شامل 120 ساعت آموزش با اساتید پروازی میهمان می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده نام استاد مربوطه یک هفته قبل از کلاس ابلاغ و اجرا می گردد .فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند.جذب فراگیران در دوره های اصلی بازیگری طبق ظوابط آموزشگاه پس از ارزیابی های دوره مقدماتی میسر می باشد. شهریه ی دوره اصلی ۴۰۰۰۰۰۰تومان می باشد. شهریه پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. ظرفیت هر کلاس تنها ۳۳ نفر بوده و در هر سال تنها ۳ کلاس بازیگری پیشرفته پذیرش و برگزار می گردد.کلاس ها بصورت 10 روز متوالی از ساعت 15 لغایت 22 با حضور استاد دوره برگزار می گردد.پنج جلسه تاخیر و یا سه جلسه غیبت موجب حذف هنرجو از دوره و محرومیت وی از ارزیابی های پایان دوره می گردد.آموزش بازیگری در آپادانا بر اساس کتاب بازیگری و دیگر هیچ می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,