اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 30,000,000 ریال
شروع دوره : پنجشنبه، 17 مهر 1399

توضیحات دوره

دوره بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا شامل دو دوره ی مقدماتی و اصلی است .دوره ی مقدماتی ۳۰ ساعت با اساتید بومی است.دوره ی اصلی که 120 ساعت آموزشی با اساتید پروازی میهمان می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده ابلاغ و اجرا می گردد .فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند.جذب فراگیران در دوره های بازیگری طبق ظوابط آموزشگاه با قبولی در تست میسر می باشد. شهریه دوره ی مقدماتی 500000 تومان می باشد. شهریه ی دوره اصلی 3000000 تومان می باشد. شهریه پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. ظرفیت هر کلاس تنها ۳۳ نفر بوده و در هر سال تنها ۳ کلاس بازیگری پذیرش می گردد.آموزش بازیگری در آپادانا بر اساس کتاب بازیگری و دیگر هیچ می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,