اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 7,500,000 ریال
شروع دوره : سه شنبه، 25 اردیبهشت 1397

توضیحات دوره

دوره بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا چهار ترم و مجموعا 120 ساعت آموزشی با اساتید پروازی می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده ابلاغ و اجرا می گردد و فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند. پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. شهریه هرترم مبلغ ۷۵۰۰۰۰تومان درقبال 30ساعت آموزش با اساتید پروازی می باشد .

کلمات کلیدی

, , ,