اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 7,500,000 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا چهار ترم و مجموعا 120 ساعت آموزشی با اساتید پروازی می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده ابلاغ و اجرا می گردد و فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند.چذب فراگیران در کلاس های دوره اصلی طبق ظوابط قبولی در تست می باشد. دوره مقدماتی 30 ساعت با اساتید بومی و هر هفته یکروز با شهریه 500000 تومان می باشد. پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. شهریه هرترم مبلغ ۷۵۰۰۰۰تومان درقبال 30ساعت آموزش با اساتید پروازی می باشد .

کلمات کلیدی

, , ,