اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 40,000,000 ریال
شروع دوره : شنبه، 25 بهمن 1399

توضیحات دوره

دوره اصلی بازیگری سینما در آموزشگاه آپادانا شامل 120 ساعت آموزش با اساتید پروازی میهمان می باشد که بر اساس برنامه زمانبندی شده ابلاغ و اجرا می گردد .فراگیران تابع تغییرات برنامه آموزشگاه می باشند.جذب فراگیران در دوره های اصلی بازیگری طبق ظوابط آموزشگاه پس از ارزیابی های دوره مقدماتی میسر می باشد. شهریه ی دوره اصلی ۴۰۰۰۰۰۰تومان می باشد. شهریه پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. ظرفیت هر کلاس تنها ۳۳ نفر بوده و در هر سال تنها ۳ کلاس بازیگری پذیرش می گردد.آموزش بازیگری در آپادانا بر اساس کتاب بازیگری و دیگر هیچ می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,