اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 5,000,000 ریال
شروع دوره : چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399

توضیحات دوره

دوره تصویر برداری و عکاسی سه ترم و مجموعا 90 ساعت آموزش می باشد که شهریه هر ترم مبلغ 5000000 ریال بوده که در ابتدای ثبت نام از فراگیران دریافت می گردد. پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

کلمات کلیدی

, , ,