اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 20,000,000 ریال
شروع دوره : شنبه، 4 اردیبهشت 1400

توضیحات دوره

دوره تصویر برداری مجموعا 90 ساعت آموزش می باشد که شهریه مبلغ 2000000 تومانمی باشد و در ابتدای ثبت نام از فراگیران دریافت می گردد. پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.شروع دوره تصویربرداری پانزدهم هر ماه می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,