اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره : شنبه، 26 تیر 1400

توضیحات دوره

دوره عکاسی در آموزشگاه سینمایی آپادانا شامل آشنایی با دوربین،ترکیب بندی و مبحث نورپردازی می باشد که مجموعا در ۶۰ ساعت آموزش تئوری و عملی ارائه می گردد.مبلغ شهریه دوره ۱۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد . پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.شروع دوره عکاسی چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,