اطلاعات دوره

استاد دوره : پارسا مهدوی
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره عکاسی در آموزشگاه سینمایی آپادانا شامل آشنایی با دوربین،ترکیب بندی و مبحث نورپردازی می باشد که در پنج جلسه تئوری و ۱۰ ساعت کنترل کار عملی هنرجو ارائه می گردد.مبلغ شهریه دوره دو میلیون تومان می باشد . پس از ثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. هرگونه اعطا گواهینامه در آپادانا صرفا منوط به ارزیابی های موسسه می باشد.

کلمات کلیدی

, , ,