اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 50,000,000 ریال
شروع دوره : یکشنبه، 27 تیر 1400

توضیحات دوره

دوره کارگردانی شامل فراگیری مهارتهای بازی گردانی ، دکوپاژ، هدایت عوامل می باشد که مجموعا با 120 ساعت آموزش ارائه می گردد. .شرط حضور در دوره داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. مبلغ شهریه پنج میلیون تومان می باشد.

کلمات کلیدی

,