اطلاعات دوره

استاد دوره :
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

دوره کارگردانی شامل فراگیری مهارتهای بازی گردانی ، دکوپاژ، هدایت عوامل می باشد که مجموعا با 210 ساعت آموزش ارائه می گردد. .شرط حضور در دوره داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. مبلغ شهریه پانزده میلیون تومان می باشد. پذیرش هنرجوی دوره کارگردانی در آموزشگاه سینمایی آپادانا در سال 12 نفر و بطور محدود می باشد.

کلمات کلیدی

,