درخشش سارا شاهرودیان

درخشش سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

توضیحات

حضور دوباره آموزشگاه سینمایی آپادانا در جشنواره تاتر فجر سال 97 با درخشش سارا شاهرودیان در مقابل بانوی اول سینما و تاتر کشور فاطمه معتمد آریا.نمایش خنکای ختم خاطره