فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

توضیحات

بانو فاطمه حیدری فراگیر متدین و متخلق آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا که با موفقیت دوره را طی کرده و هم اکنون با مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی بعنوان تدوین گر و صدا پیشه همکاری دارند.