سارا نالایی

سارا نالایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

توضیحات

سارا نالایی بازیگر مستعد آپادانا که در حال حاضر به دلیل مشغله کنکور و توجه به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه دانشگاهی اش کم کار شده از جمله فراگیران مستعد و خلاق آپاداناست که آینده ای روشنی برای وی پیش بینی می شود.