اطلاعات دوره

استاد دوره :
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

امکان آموزش برخی از دوره ها بصورت مجازی و از راه دور با پنجاه درصد شهریه میسر می باشد.هنرجو ملزم به رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی آموزشگاه بوده و می بایست در پلتفرم های مورد استفاده و پیشنهادی آموزشگاه عضو شود.

کلمات کلیدی

,