تصویر برداری و عکاسی

تصویر برداری و عکاسی

| آموزش 0 نظر
دوره عکاسی و تصویر برداری در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا سه ترم می باشد. ترم اول:مبانی شناختی وتکنیک ترم دوم : رنگ ونور ترم سوم:سبک ها و تحلیل آثار عکاسان و تصویربرداران مطرح دنیا