• نمایش همه
  • مجوزها
  • تبلیغات
  • باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا
  • فارغ التحصیلان
  • اساتید دوره ها
  • تصاویر پشت صحنه فیلم ها
  • تصاویر کارگاه ها
  • کلاس بازیگری
۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

تصاویر کارگاه ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

اساتید دوره ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

امیر محمد موسوی

امیر محمد موسوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پدرخوانده ۲

پدرخوانده ۲

تصاویر کارگاه ها

آناهید

آناهید

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هنر احسان شیخکانلو

هنر احسان شیخکانلو

اساتید دوره ها

نقد فیلم بنهور

نقد فیلم بنهور

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کارگاه فیلمنامه آنلاین

کارگاه فیلمنامه آنلاین

تصاویر کارگاه ها

نمایش پیروزی

نمایش پیروزی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

نقددفیلم جوکر

نقددفیلم جوکر

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

کلاس بازیگری

script

script

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کلاس فیلمنامه

کلاس فیلمنامه

تصاویر کارگاه ها

حمید حسینی

حمید حسینی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

گروه نمایش آپادانا

گروه نمایش آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

دوره عکاسی

دوره عکاسی

اساتید دوره ها

امیر مسعود سهیلی

امیر مسعود سهیلی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بیمه سرمد

بیمه سرمد

مجوزها

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازی

کلاس بازی

مجوزها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس دهم مرداد

کلاس دهم مرداد

کلاس بازیگری

کات نه

کات نه

کلاس بازیگری

فیلم

فیلم

مجوزها

فیلم کات نه

فیلم کات نه

مجوزها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

پوستر

پوستر

تبلیغات

مجوز

مجوز

مجوزها

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

فارغ التحصیلان

درخشش سارا شاهرودیان

درخشش سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

مستر کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمابی آپادانا

آموزشگاه سینمابی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ششمین روزمستر کلاس باکیده

ششمین روزمستر کلاس باکیده

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس 11/4/97

کلاس 11/4/97

تصاویر کارگاه ها

دوره بازیگری

دوره بازیگری

تصاویر کارگاه ها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

پوستر

پوستر

مجوزها

کارگاه بازیگری آریو برزن

کارگاه بازیگری آریو برزن

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آریوبرزن

کلاس بازیگری آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

عکس

عکس

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

آریوبرزن 2

آریوبرزن 2

کلاس بازیگری

آریوبرزن

آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

فریبا کازرونی

فریبا کازرونی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه عباسی

هانیه عباسی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی زرافشان

مجتبی زرافشان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ملیکا قدردان

ملیکا قدردان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

وحید برمکی

وحید برمکی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نرگس مشتاقی

نرگس مشتاقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مصطفی خیاط زاده

مصطفی خیاط زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هستی یوسفی

هستی یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهندس میثم خوش سیرت

مهندس میثم خوش سیرت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه چمنی

فاطمه چمنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

رضا صالح فر

رضا صالح فر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محبوبه سلطانی

محبوبه سلطانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین حشمت

حسین حشمت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مائده میرشاهی

مائده میرشاهی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان ربیعی

احسان ربیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

روشنک طاهری

روشنک طاهری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محسن رفیعی

محسن رفیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فائزه حسین زاده

فائزه حسین زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حشمت بدیعی

حشمت بدیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر ده مرده

سحر ده مرده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حجت حاجی نیا

حجت حاجی نیا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا کشمیری

سارا کشمیری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین روشن ضمیر

حسین روشن ضمیر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سمیرا حسین پور

سمیرا حسین پور

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ندا سرفراز

ندا سرفراز

تبلیغات

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه یوسفی

هانیه یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم تابستان 57

پشت صحنه فیلم تابستان 57

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فاطمه اردمه

فاطمه اردمه

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان آخوندان

احسان آخوندان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد آزاد

محمد آزاد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

تصاویر کارگاه ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

بهروز پورنقی

بهروز پورنقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

خانم مهندس بنفشه روشنی

خانم مهندس بنفشه روشنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

یاشار احمدی

یاشار احمدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نگین مرادی

نگین مرادی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفضل ریحانی

ابوالفضل ریحانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد رضا شیشه چی

محمد رضا شیشه چی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد شریفی

محمد شریفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

شاهرخ شاه بیگی

شاهرخ شاه بیگی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هدی تاج نقاب

هدی تاج نقاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا نالایی

سارا نالایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا رضازاده

مهسا رضازاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهری مصطفوی

مهری مصطفوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا محمودیان

مهسا محمودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهلا جباری

مهلا جباری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی محمدزاده

مجتبی محمدزاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سید حسن مهدوی

سید حسن مهدوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نازگل وحدتی راد

نازگل وحدتی راد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امید مداح

امید مداح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود نجار باشی

مسعود نجار باشی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه طراح

فاطمه طراح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسما سادات رضایی

اسما سادات رضایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فریبا زاهدی

فریبا زاهدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه  استاد اصغر همت

کارگاه استاد اصغر همت

تصاویر کارگاه ها

کارگاه استاد مارال فرجاد

کارگاه استاد مارال فرجاد

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه دکتر محمد صادقی

کارگاه دکتر محمد صادقی

تصاویر کارگاه ها

کارگاه جهانگیر الماسی

کارگاه جهانگیر الماسی

تصاویر کارگاه ها

رافاییل شیرازی

رافاییل شیرازی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

صادق خلیل پور

صادق خلیل پور

فارغ التحصیلان