• نمایش همه
  • خروجی های آپادانا
  • مجوزها
  • تبلیغات
  • باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا
  • فارغ التحصیلان
  • اساتید دوره ها
  • تصاویر پشت صحنه فیلم ها
  • تصاویر کارگاه ها
  • کلاس بازیگری
بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۴

نیشابور۴

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۳

نیشابور۳

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور ۱۴۰۰

نیشابور ۱۴۰۰

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۲

نیشابور۲

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۱

نیشابور۱

کلاس بازیگری

نیشابور

نیشابور

تصاویر کارگاه ها

کلاس مقدماتی سوفیا

کلاس مقدماتی سوفیا

کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مربی اسماعیل قاسمی

مربی اسماعیل قاسمی

خروجی های آپادانا

آرمین حسن خانی

آرمین حسن خانی

تصاویر کارگاه ها

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

تصاویر کارگاه ها

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

کلاس پیشرفته بازیگری

کلاس پیشرفته بازیگری

تصاویر کارگاه ها

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سه نسل در یک قاب

سه نسل در یک قاب

خروجی های آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

استاد سحر نظامدوست

استاد سحر نظامدوست

خروجی های آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

خروجی های آپادانا

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

خروجی های آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

خروجی های آپادانا

بازیگری کودکان آپادانا

بازیگری کودکان آپادانا

تصاویر کارگاه ها

فاطمه رحیم زاده

فاطمه رحیم زاده

فارغ التحصیلان

مهلا نیرومند و زینب حمامی

مهلا نیرومند و زینب حمامی

خروجی های آپادانا

فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی

خروجی های آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

خروجی های آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

خروجی های آپادانا

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

خروجی های آپادانا

۶ تیرماه ۱۴۰۰

۶ تیرماه ۱۴۰۰

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

تبلیغات

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

استاد باکیده

استاد باکیده

اساتید دوره ها

اساتید پروازی آپادانا

اساتید پروازی آپادانا

اساتید دوره ها

آیناز سعدآبادی

آیناز سعدآبادی

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

خروجی های آپادانا

عسل محسنی

عسل محسنی

خروجی های آپادانا

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

آنا قاسم زاده

آنا قاسم زاده

کلاس بازیگری

دنیا لولویی

دنیا لولویی

فارغ التحصیلان

مربیان آپادانا

مربیان آپادانا

خروجی های آپادانا

مسعود نجارباشی

مسعود نجارباشی

خروجی های آپادانا

تمرینات کلاس بازیگری

تمرینات کلاس بازیگری

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ستایش محمودی

ستایش محمودی

تبلیغات

سودابه تبریزی

سودابه تبریزی

خروجی های آپادانا

محمد رحمتی یگانه

محمد رحمتی یگانه

کلاس بازیگری

خانم ناهید خدادادی

خانم ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

عکاس : ناهید خدادادی

عکاس : ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

عکاس : ناهید خدادادی

عکاس : ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

فاطمه رحیم زاده

فاطمه رحیم زاده

خروجی های آپادانا

مهدیه قاسم زاده

مهدیه قاسم زاده

خروجی های آپادانا

مجید غلامی

مجید غلامی

خروجی های آپادانا

آنا قاسم زاده

آنا قاسم زاده

خروجی های آپادانا

کارگردانی

کارگردانی

تصاویر کارگاه ها

بازیگری پیشرفته سینما

بازیگری پیشرفته سینما

خروجی های آپادانا

بازیگری پیشرفته سینما

بازیگری پیشرفته سینما

خروجی های آپادانا

امیر اطهر سهیلی

امیر اطهر سهیلی

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

بهاره علیپور

بهاره علیپور

خروجی های آپادانا

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

خروجی های آپادانا

زهرا اسکندری

زهرا اسکندری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

فاطمه رحیم زاده مربی میم

فاطمه رحیم زاده مربی میم

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

۲۷ اسفند ۹۹

۲۷ اسفند ۹۹

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری کودکان آپادانا

کلاس بازیگری کودکان آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امیر محمد موسوی

امیر محمد موسوی

اساتید دوره ها

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

احمد سالاری

احمد سالاری

خروجی های آپادانا

یکشنبه ۱۷ اسفند

یکشنبه ۱۷ اسفند

کلاس بازیگری

آیناز سعدآبادی

آیناز سعدآبادی

کلاس بازیگری

فاطمه رحیم زاده مربی میم

فاطمه رحیم زاده مربی میم

خروجی های آپادانا

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

اساتید دوره ها

کلاس کوهسنگی

کلاس کوهسنگی

کلاس بازیگری

بهاره علیپور

بهاره علیپور

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کریم رنجبر مقدم

کریم رنجبر مقدم

کلاس بازیگری

امیر علی جعفری

امیر علی جعفری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اردو فردوس

اردو فردوس

کلاس بازیگری

آبگرم فردوس

آبگرم فردوس

کلاس بازیگری

گروه پانتومیم آپادانا

گروه پانتومیم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

آیناز سعدآبادی

آیناز سعدآبادی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفل ریحانی

ابوالفل ریحانی

فارغ التحصیلان

گروه پانتومیم آپادانا

گروه پانتومیم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پانتومایم آپادانا

پانتومایم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

گروه پانتومایم آپادانا

گروه پانتومایم آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مصاحب نیک

مصاحب نیک

مجوزها

یلدا خجسته

یلدا خجسته

تبلیغات

هنرجویان آپادانا

هنرجویان آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

جایزه یونسکو ژاله علو

جایزه یونسکو ژاله علو

اساتید دوره ها

اسماعیل قاسمی

اسماعیل قاسمی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

اساتید دوره ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

اساتید دوره ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

سینمایی آپادانا

سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

تصاویر کارگاه ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

اساتید دوره ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

امیر محمد موسوی

امیر محمد موسوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پدرخوانده ۲

پدرخوانده ۲

تصاویر کارگاه ها

آناهید

آناهید

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هنر احسان شیخکانلو

هنر احسان شیخکانلو

اساتید دوره ها

نقد فیلم بنهور

نقد فیلم بنهور

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کارگاه فیلمنامه آنلاین

کارگاه فیلمنامه آنلاین

تصاویر کارگاه ها

نمایش پیروزی

نمایش پیروزی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

نقددفیلم جوکر

نقددفیلم جوکر

تصاویر کارگاه ها

کلاس فیلمنامه

کلاس فیلمنامه

تصاویر کارگاه ها

حمید حسینی

حمید حسینی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

گروه نمایش آپادانا

گروه نمایش آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

دوره عکاسی

دوره عکاسی

اساتید دوره ها

امیر مسعود سهیلی

امیر مسعود سهیلی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بیمه سرمد

بیمه سرمد

مجوزها

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازی

کلاس بازی

مجوزها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس دهم مرداد

کلاس دهم مرداد

کلاس بازیگری

کات نه

کات نه

کلاس بازیگری

فیلم

فیلم

مجوزها

فیلم کات نه

فیلم کات نه

مجوزها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

پوستر

پوستر

تبلیغات

مجوز

مجوز

مجوزها

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

فارغ التحصیلان

درخشش سارا شاهرودیان

درخشش سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

مستر کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمابی آپادانا

آموزشگاه سینمابی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ششمین روزمستر کلاس باکیده

ششمین روزمستر کلاس باکیده

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس 11/4/97

کلاس 11/4/97

تصاویر کارگاه ها

دوره بازیگری

دوره بازیگری

تصاویر کارگاه ها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

پوستر

پوستر

مجوزها

کارگاه بازیگری آریو برزن

کارگاه بازیگری آریو برزن

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آریوبرزن

کلاس بازیگری آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

عکس

عکس

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

آریوبرزن 2

آریوبرزن 2

کلاس بازیگری

آریوبرزن

آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

فریبا کازرونی

فریبا کازرونی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه عباسی

هانیه عباسی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی زرافشان

مجتبی زرافشان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ملیکا قدردان

ملیکا قدردان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

وحید برمکی

وحید برمکی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نرگس مشتاقی

نرگس مشتاقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مصطفی خیاط زاده

مصطفی خیاط زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هستی یوسفی

هستی یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهندس میثم خوش سیرت

مهندس میثم خوش سیرت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه چمنی

فاطمه چمنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

رضا صالح فر

رضا صالح فر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محبوبه سلطانی

محبوبه سلطانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین حشمت

حسین حشمت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مائده میرشاهی

مائده میرشاهی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان ربیعی

احسان ربیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

روشنک طاهری

روشنک طاهری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محسن رفیعی

محسن رفیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فائزه حسین زاده

فائزه حسین زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حشمت بدیعی

حشمت بدیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر ده مرده

سحر ده مرده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حجت حاجی نیا

حجت حاجی نیا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا کشمیری

سارا کشمیری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین روشن ضمیر

حسین روشن ضمیر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سمیرا حسین پور

سمیرا حسین پور

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ندا سرفراز

ندا سرفراز

تبلیغات

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه یوسفی

هانیه یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم تابستان 57

پشت صحنه فیلم تابستان 57

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فاطمه اردمه

فاطمه اردمه

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان آخوندان

احسان آخوندان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد آزاد

محمد آزاد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

تصاویر کارگاه ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

بهروز پورنقی

بهروز پورنقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

خانم مهندس بنفشه روشنی

خانم مهندس بنفشه روشنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نگین مرادی

نگین مرادی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفضل ریحانی

ابوالفضل ریحانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد رضا شیشه چی

محمد رضا شیشه چی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد شریفی

محمد شریفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

شاهرخ شاه بیگی

شاهرخ شاه بیگی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هدی تاج نقاب

هدی تاج نقاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا نالایی

سارا نالایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا رضازاده

مهسا رضازاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهری مصطفوی

مهری مصطفوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا محمودیان

مهسا محمودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهلا جباری

مهلا جباری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی محمدزاده

مجتبی محمدزاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سید حسن مهدوی

سید حسن مهدوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نازگل وحدتی راد

نازگل وحدتی راد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امید مداح

امید مداح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود نجار باشی

مسعود نجار باشی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه طراح

فاطمه طراح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسما سادات رضایی

اسما سادات رضایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فریبا زاهدی

فریبا زاهدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه  استاد اصغر همت

کارگاه استاد اصغر همت

تصاویر کارگاه ها

کارگاه استاد مارال فرجاد

کارگاه استاد مارال فرجاد

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه دکتر محمد صادقی

کارگاه دکتر محمد صادقی

تصاویر کارگاه ها

کارگاه جهانگیر الماسی

کارگاه جهانگیر الماسی

تصاویر کارگاه ها

رافاییل شیرازی

رافاییل شیرازی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

صادق خلیل پور

صادق خلیل پور

فارغ التحصیلان