• نمایش همه
  • مجوزها
  • تبلیغات
  • باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا
  • فارغ التحصیلان
  • اساتید دوره ها
  • تصاویر پشت صحنه فیلم ها
  • تصاویر کارگاه ها
  • کلاس بازیگری
دوره عکاسی

دوره عکاسی

اساتید دوره ها

امیر مسعود سهیلی

امیر مسعود سهیلی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بیمه سرمد

بیمه سرمد

مجوزها

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازی

کلاس بازی

مجوزها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس دهم مرداد

کلاس دهم مرداد

کلاس بازیگری

کات نه

کات نه

کلاس بازیگری

فیلم

فیلم

مجوزها

فیلم کات نه

فیلم کات نه

مجوزها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

پوستر

پوستر

تبلیغات

مجوز

مجوز

مجوزها

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

فارغ التحصیلان

درخشش سارا شاهرودیان

درخشش سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

مستر کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمابی آپادانا

آموزشگاه سینمابی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ششمین روزمستر کلاس باکیده

ششمین روزمستر کلاس باکیده

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس 11/4/97

کلاس 11/4/97

تصاویر کارگاه ها

دوره بازیگری

دوره بازیگری

تصاویر کارگاه ها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

پوستر

پوستر

مجوزها

کارگاه بازیگری آریو برزن

کارگاه بازیگری آریو برزن

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آریوبرزن

کلاس بازیگری آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

عکس

عکس

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

آریوبرزن 2

آریوبرزن 2

کلاس بازیگری

آریوبرزن

آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

فریبا کازرونی

فریبا کازرونی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه عباسی

هانیه عباسی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی زرافشان

مجتبی زرافشان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ملیکا قدردان

ملیکا قدردان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

وحید برمکی

وحید برمکی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نرگس مشتاقی

نرگس مشتاقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مصطفی خیاط زاده

مصطفی خیاط زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هستی یوسفی

هستی یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهندس میثم خوش سیرت

مهندس میثم خوش سیرت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه چمنی

فاطمه چمنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

رضا صالح فر

رضا صالح فر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محبوبه سلطانی

محبوبه سلطانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین حشمت

حسین حشمت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مائده میرشاهی

مائده میرشاهی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان ربیعی

احسان ربیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

روشنک طاهری

روشنک طاهری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محسن رفیعی

محسن رفیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فائزه حسین زاده

فائزه حسین زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حشمت بدیعی

حشمت بدیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر ده مرده

سحر ده مرده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حجت حاجی نیا

حجت حاجی نیا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا کشمیری

سارا کشمیری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین روشن ضمیر

حسین روشن ضمیر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سمیرا حسین پور

سمیرا حسین پور

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ندا سرفراز

ندا سرفراز

تبلیغات

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه یوسفی

هانیه یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم تابستان 57

پشت صحنه فیلم تابستان 57

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فاطمه اردمه

فاطمه اردمه

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان آخوندان

احسان آخوندان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد آزاد

محمد آزاد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

تصاویر کارگاه ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

بهروز پورنقی

بهروز پورنقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

خانم مهندس بنفشه روشنی

خانم مهندس بنفشه روشنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

یاشار احمدی

یاشار احمدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نگین مرادی

نگین مرادی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفضل ریحانی

ابوالفضل ریحانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد رضا شیشه چی

محمد رضا شیشه چی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد شریفی

محمد شریفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

شاهرخ شاه بیگی

شاهرخ شاه بیگی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هدی تاج نقاب

هدی تاج نقاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا نالایی

سارا نالایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا رضازاده

مهسا رضازاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهری مصطفوی

مهری مصطفوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا محمودیان

مهسا محمودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهلا جباری

مهلا جباری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی محمدزاده

مجتبی محمدزاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سید حسن مهدوی

سید حسن مهدوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نازگل وحدتی راد

نازگل وحدتی راد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امید مداح

امید مداح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود نجار باشی

مسعود نجار باشی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه طراح

فاطمه طراح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسما سادات رضایی

اسما سادات رضایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فریبا زاهدی

فریبا زاهدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه  استاد اصغر همت

کارگاه استاد اصغر همت

تصاویر کارگاه ها

کارگاه استاد مارال فرجاد

کارگاه استاد مارال فرجاد

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه دکتر محمد صادقی

کارگاه دکتر محمد صادقی

تصاویر کارگاه ها

کارگاه جهانگیر الماسی

کارگاه جهانگیر الماسی

تصاویر کارگاه ها

رافاییل شیرازی

رافاییل شیرازی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

صادق خلیل پور

صادق خلیل پور

فارغ التحصیلان