فیلمنامه قفقازی

فیلمنامه قفقازی

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۴۰۳ مجوز فقط یکبار تولید از روی متن فیلمنامهقفقازی نوشته اسرافیل شیرازی به اقای علی نوید جهت تولید و به تهیه کننده گی کالج سینمایی اپادانا در ازای مبلغ سی میلیون تومان واگذار گردید. کلیه حقوق مادی و معندی اثر متعلق به نویسنده می باشد و کارکردان حق هیچگونه دخل و تصرف در عنوان و متن را ندارد. درج نام نویسنده در تیتراژ الزامی است.