دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۴۰۳ دوره تربیت مربی در کالج سینمایی اپادانا با حضور اسرافیل شیرازی و با هدف تربیت مربیان جدید در راستای آموزش متد اختصاصی آپادانا کتاب بازیکری و دیکر هیچ از ساعت ۱۶ لعایت ۱۹ برگزار شد.