ظوابط و شرایط ثبت نام در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

ظوابط و شرایط ثبت نام در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

| ظوابط و شرایط ثبت نام در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا 0 نظر
لطفا پیش از ثبت نام کلیه موارد ذیل را دقیقا مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایید. 1- کلیه مراجعین و اولیاء محترم ملزم به رعایت پوشش مناسب و اخلاق می باشند 2-رعایت نظافت ،حفظ نظم و پیروی از مقررات داخلی آموزشگاه الزامی است. 3-حضور و ترک آموزشگاه صرفا در ساعات مقرر مجاز می باشد. 4-تعویض کلاس پس از ثبت نام بجز در موارد خاص و با ادله معتبر امکان پذیر نمی باشد. 5-غیبت (موجه یا غیر موجه )بیش از سه جلسه متوالی موجب محرومیت از ارزیابی های پایان ترم و تکرار ترم خواهد شد. 6-پس از ثبت نام به هیچ عنوان شهریه مسترد نمی گردد. 7- در صورت عدم مطالعه و یا دقت در شرایط و ظوابط اعلام شده و اظهار بی اطلاعی از آن هیچگونه مسولیتی متوجه آموزشگاه نمی باشد. 8-آموزشگاه هیچ گونه مسولیتی در قبال فراگیران قبل از ورود و بعد از خروج از آموزشگاه متقبل نمی گردد. 9- نظر به اینکه اساتید آپادانا پروازی و از چهره های مطرح سینما و تلوزیون می باشند لذا فراگیران در هر گونه برنامه ریزی برگزاری کلاس ها و دوره ها تابع موسسه بوده و هیچگونه اعتراضی از سوی فراگیران مسموع نمی باشد. 10- آموزشگاه هیچگونه مسولیتی در قبال فراگیران جهت ایجاد فرصت های شغلی و یا بازی در فیلم تحت هر عنوانی ندارد و صرفا ارائه آموزش حرفه ای با اساتید حرفه ای را تعهد می نماید.  پیروزی و سربلندی شما را آرزومندیم