مستر کلاس بازیگری سینما

مستر کلاس بازیگری سینما

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
دهمین روز مستر کلاس بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور استاد محمد حسین باکیده برگزار گردید.چهارشنبه 10 بهمن ماه 1397