بار دیگر درخشش فراگیران آپادانا

بار دیگر درخشش فراگیران آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
سال ۹۷ برای آموزشگاه سینمایی آپادانا سال توفیقات فراگیر هنرآموزان در صحنه سینما ، تلوزیون و تاتر بود. درخشش خانم ها مهسا محمودیان و آتنا شهیدی فراگیران دوره بازیگری آپادانا در نمایش روزهایی که دوبار زندگی کرده ام برگ افتخاری دیگر بر دستاوردهای شایسته آپادانا افزود. با آرزوی توفیقات روزافزون برای هنرجویان و علاقه مندان عرصه بازیگری سینما و تاتر.