سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
افتخاری دیگر برای آپادانا سارا شاهرودیان دانشجوی نمایش دانشگاه تهران همچنان افتخار می آفریند. نابرده رنج گنج میسر نمی شود  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. سارا شاهرودیان فراگیر ممتاز و مستعد کلاس آزیتا حاجیان و پوران درخشنده در آپادانا.   http://ebtekarnews.com/news.php?id=42613