فراگیران آپادانا در پروژه های تهران

فراگیران آپادانا در پروژه های تهران

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
اگر در هر کاری استعداد و علاقه فرد با هدایت اساتید حرفه ای و آموزش صحیح توام شود نتیجه قطعا موفقیت آمیز است .در این دوره مارال ندراو و حسین باقرزاده فراگیران مستعد و علاقه مند آپادانا موفق به حضور در پروژه های تلوزیونی تهران شدند .برای این عزیزان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.مدیریت و کادر اساتید آپادانا