عدم پذیرش فراگیران دوره دیده در آموزشگاه های مشهد

عدم پذیرش فراگیران دوره دیده در آموزشگاه های مشهد

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا افرادی را که قبلا  در سایر آموزشگاه های شهر مشهد آموزش دیده اند نمی پذیرد.