سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
همه به تو می بالیم و افتخار می کنیم  . پس از حضوری موفق در نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق"به کارگردانی شیوا مسعودی حالاسارا شاهروديان در نمایش "به طرز غریبی"  به کارگردان: آوا فیاض بر صحنه تئاتر شهر- پلاتو اجرا دوباره میدرخشد.. فقط دو هفته، ۲۹ خرداد تا ۱۶ تیر