کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
کلاس بازیگری مقدماتی سینما دوشنبه ۲ تیرناه ۱۳۹۹ در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا برگزار گردید. بازی فرم و ژستورال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.