کلاس فیلمنامه نویسی آپادانا

کلاس فیلمنامه نویسی آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
دومین جلسه کلاس آنلاین فیلمنامه نویسی پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹ در آموزشگاه سینمایی آپادانا توسط اسرافیل شیرازی برگزار گردید.