طوبی صادقی یونسی

طوبی صادقی یونسی

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
باز هم خبر درخشش چهر ه ای دیگر از هنرمندان خوب استان اینبار بانو طوبی صادقی یونسی در «شب بخیر مادر» نوشته مارشا نورمن (با نگاهی مستند به زندگی  معاصر) یک شب از زندگیِ مادر و دختری است که با بیان تصمیم به خودکشی توسط دختر،این شب به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. سرانجام مادر فقط می‌تواند گوشه‌ای بایستد و مبهوت و ناباورانه، دخترش را بنگرد که در را قفل می‌کند و به دردهای عمیقش در یک لحظه خاتمه می‌دهد؛ لحظه‌ای که هرگز فراموش نخواهد شد. در تراژدی همیشه نیروهای موجود در فضا از فرد قوی‌تر هستند و کاراکتر جسی نیز مغلوب این نیروها می‌شود. بازیگر نمایش خانم ثمره جوهرچی(دانشجوی دانشگاه سوره ) پریچهره سهیلی (دانش آموخته دانشکده سینما و تاتر) طوبی صادقی یونسی (دانش آموخته دانشکده هنرومعماری ) این تئاتر در حضور اساتید پیشکسوت تئاتر ایران جناب آقای مسعود موسوی و جناب آقای حمید کاکا سلطانی اجرا گردید. کادر مدیریت و کلیه فراگیران هنرمند بازیگری آپادانا به شما افتخار می کند هموطن هنرمند.