کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

| آموزش 0 نظر
کلاس بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی آپادانا پنجشنبه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ در محل پارک کوهسنگی مشهد بر اساس متد کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید.