کلاس بازیگری پیشرفته آپادانا

کلاس بازیگری پیشرفته آپادانا

| آموزش 0 نظر
دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۹ کلای پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور هنرجویان برتر آپادانا از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ بر اساس متد کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار شد.