استاد فرامرز شکرخواه از هنرمندان پیشکسوت مشهد درگذشت.

استاد فرامرز شکرخواه از هنرمندان پیشکسوت مشهد درگذشت.

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
استاد فرامرز شکرخواه از هنرمندان پیشکسوت مشهد درگذشت. با عرض تسلیت به جامعه هنری و خانواده و شاگردان ایشان. آموزشگاه سینمایی آپادانا