زلزله غرب کشور

زلزله غرب کشور

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
کادر آموزشی و اساتید و هنرجویان آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا بدینوسیله مراتب تاثر و همدردی خود را با هموطنان کرد غرب کشور خصوصا شهر کرمانشاه و قصر شیرین و سر پل ذهاب که در جنگ هشت ساله نیز متحمل لطمات و تلفات سنگینی شدند ابراز میدارد.