خبر فوت مادر گرامی -دکتر محمد صادقی

خبر فوت مادر گرامی -دکتر محمد صادقی

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
هوالباقی با کمال تاسف با خبر شدیم مادر گرامی جناب آقای دکتر محمد صادقی از اساتید برجسته و محترم آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا به عالم باقی شتافت. مراسم تدفین در بهشت خواجه اباصلت مشهد مقدس انجام می پذیرد. ترحیم در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 14:30 الی 16:30 در مسجد الزهرا پنجراه سناباد مشهد منعقد می گردد. حضور شما عزیزان موجب تسلی و دلگری است.