آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
دومین جلسه کارگاه بازیگری آریوبرزن در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا با حضور استاد باکیده در روز دوشنبه 11تیرماه 97 برگزار شد.