آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
سومین روز کلاس بازیگری آریوبرزن در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور استاد باکیده برگزار شد.سه شنبه دوازدهم تیرماه 1397 مبحث بازی در مقابل دوربین