فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی

| آموزش 0 نظر
دوره فیلمنامه نویسی در آموزشگاه سینمایی آپادانا دو ترم می باشد. ترم اول: مبانب و تکنیک ترم دوم :نقد و تحلیل فیلم هر ترم ده جلسه سه ساعته می باشد. پس از اتمام دوره فراگیران موفق به خلق اثرمی توانند با هماهنگی قبلی برای اخذ مشورت و ارائه و نقد اثر خود به استاد خود مراجعه نمایند.