اطلاعات دوره

استاد دوره :
هزینه دوره : 0 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

امکان آموزش تمامی دوره ها بصورت مجازی و از راه دور با پنجاه درصد شهریه میسر می باشد.هنرجو ملزم به رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی آموزشگاه می باشد. استاد دوره اسرافیل شیرازی می باشد شهریه دوره فیلمنامه نویسی 1000000 تومان می باشد. هرگونه اعظائ گواهینامه به هنرجویان منوط به اخذ حد و نصاب های لازم در ارزیابی های کلاسی و پایان دوره می باشد.پنج جلسه تاخیر و یا سه جلسه غیبت موجب محرومیت فراگیراز ارزیابی های پایان دوره می گردد.

کلمات کلیدی

,